Ben jij een frontier?

Een brede kijk op jouw gezondheid

Ben jij een frontier?

Een brede kijk op jouw gezondheid

Wat doen we?

Wat als we vroege waarschuwingssignalen voor ziekte in jouw lichaam zouden kunnen ontdekken, zelfs voordat er symptomen optreden? Wat als we de ontwikkeling van chronische ziekten zouden kunnen voorkomen of omkeren? Wat als persoonlijke preventie mogelijk zou zijn? Met het project I AM frontier starten we het I AM my healthTM programma. Hierin zetten we de eerste stappen in een transitie: personen gezond houden in plaats van naar de dokter te gaan wanneer symptomen optreden. De pilootstudie, I AM frontier, loopt 18 maanden met 30 gezonde vrijwilligers, de frontiers. Het onderzoek ligt volledig in de lijn van persoonlijke preventie gebaseerd op systeembiologie.

01

Staalname

De 30 frontiers wordt gevraagd om maandelijks stalen te doneren (zoals bloed, urine en haar) en informatie te verzamelen over gezondheidsparameters (hartslag, slaappatroon,…) en levensstijl (voeding, stress,…) via vragenlijsten en wearables. Stalen worden bewaard in de biobank zodat het mogelijk is om nog meer data te bekomen wanneer nieuwe en meer kost-efficiënte analytische technologieën beschikbaar worden. 

01

Staalname

 

De 30 frontiers wordt gevraagd om maandelijks stalen te doneren (zoals bloed, urine en haar) en informatie te verzamelen over gezondheidsparameters (hartslag, slaappatroon,…) en levensstijl (voeding, stress,…) via vragenlijsten en wearables. Stalen worden bewaard in de biobank zodat het mogelijk is om nog meer data te bekomen wanneer nieuwe en meer kost-efficiënte analytische technologieën beschikbaar worden. 

02

Datageneratie

Dankzij nieuwe technologieën kunnen we de duizenden componenten die een biologisch systeem vormen (zoals genen, eiwitten en metabolieten), tegelijkertijd in kaart brengen en de gerelateerde data op een veilige manier opslaan en beheren.

02

Datageneratie

 

Dankzij nieuwe technologieën kunnen we de duizenden componenten die een biologisch systeem vormen (zoals genen, eiwitten en metabolieten), tegelijkertijd in kaart brengen en de gerelateerde data op een veilige manier opslaan en beheren.

03

Data-analyse

We analyseren de data om de interacties tussen al deze biologische componenten op verschillende niveaus te onderzoeken.  We maken hierbij gebruik van een systeembiologische benadering. Alle gegevens worden geïntegreerd en wetenschappelijk geïnterpreteerd om individuele risicoprofielen te bepalen. En om de eerste resultaten te bekomen over mogelijke merkers voor het ontstaan van een ziekte. We verwerken alle gegevens in overeenstemming met de laatste Europese Privacywetgeving.

03

Data-analyse

 

We analyseren de data om de interacties tussen al deze biologische componenten op verschillende niveaus te onderzoeken.  We maken hierbij gebruik van een systeembiologische benadering. Alle gegevens worden geïntegreerd en wetenschappelijk geïnterpreteerd om individuele risicoprofielen te bepalen. En om de eerste resultaten te bekomen over mogelijke merkers voor het ontstaan van een ziekte. We verwerken alle gegevens in overeenstemming met de laatste Europese Privacywetgeving.

04

Persoonlijke feedback

De studiearts interpreteert de individuele resultaten van elk van de 30 frontiers en geeft hen maandelijks gepersonaliseerde feedback over hun gezondheidsstatus. Op basis van deze feedback kunnen frontiers ervoor kiezen om hun levensstijl te veranderen. 

04

Persoonlijke feedback

 

De studiearts interpreteert de individuele resultaten van elk van de 30 frontiers en geeft hen maandelijks gepersonaliseerde feedback over hun gezondheidsstatus. Op basis van deze feedback kunnen frontiers ervoor kiezen om hun levensstijl te veranderen. 

Doel

De algemene doelstelling van het pilootproject I AM frontier is het onderzoeken van de mogelijkheid en de noodzakelijke voorwaarden om uitgebreide geïntegreerde multi-omics data, geavanceerde klinische gegevens en wearable gegevens te verzamelen en te analyseren. Op basis hiervan bereiden we de opschaling van de cohorte voor, zetten we een betrouwbare & veilige data-infrastructuur op en ontwikkelen we competenties met betrekking tot motivatie van de deelnemers, dataverzameling & -analyse en ethische & logistieke uitdagingen. Verder komen we tot nieuwe inzichten die bijdragen tot oplossingen voor een meer gepersonaliseerde preventie.

Toepassen van state-of-the-art wetenschap

We zullen een schaalbare gegevensinfrastructuur opzetten en testen die het mogelijk maakt om grote en complexe sets persoonlijke data te analyseren met geavanceerde statistische en bio-informatica-instrumenten en deze te combineren met inzichten uit de systeembiologie. We zetten de eerste stappen om individuele normale waarden te bepalen, merkers te identificeren en mechanismen te begrijpen voor het ontstaan van ziekten, en betrouwbare en bruikbare informatie te halen uit geselecteerde merkers om de frontiers op het juiste moment optimale feedback te geven

Geëngageerde deelnemers en persoonlijke feedback

Omdat we de participatie van de burger nastreven, is het een uitdaging om deelnemers te rekruteren en hen blijvend te motiveren voor verdere deelname.  Een van de drijfveren is uiteraard de regelmatige feedback over hun gezondheidsstatus. Hier willen we een antwoord op de volgende vragen: wat moet er exact gecommuniceerd worden? Wie wordt best betrokken bij deze communicatie?  Leidt gepersonaliseerde feedback effectief tot acties van het individu die voorkomen dat ziekten optreden of erger worden? Maar ook: wat is uiteindelijk de impact van de feedback op de gezondheid? We houden hierbij rekening met de nodige ethische en wettelijke aspecten. Deze pilootstudie is goedgekeurd door de ethische commissie van UZA.

Een optimale logistieke aanpak voor frequente en gedecentraliseerde dataverzameling

De sample verzameling van een grootschalige cohorte die we opvolgen doorheen de tijd is een logistieke uitdaging. Waar gaat deze plaatsvinden? Wie doet dit?  Hoeveel en welke staalnames moeten plaatsvinden?  Tijdens het pilootproject willen we de verschillende aspecten hiervan in kaart brengen, optimaliseren voor de pilootcohorte en oplossingen voorstellen voor de toekomstige opschaling van de cohorte.

Onderzoeksdomeinen

Genoom

Genen en familiale achtergrond

De specifieke samenstelling van onze genen en dus ook onze familiale achtergrond bepalen individuele eigenschappen van onze gezondheidstoestand.

Proteoom

Eiwitten

Genen worden omgezet in functionele moleculen of eiwitten. Het proteoom bestudeert de verzameling van eiwitten van een organisme.

Microbioom

Bacteriën

De samenstelling van de microbiële darmflora vertelt ons meer over de vertering en aanmaak van essentiële voedingsstoffen en weerstanden.

Metaboloom

Metabolieten

In het metaboloom bestuderen we de stofwisseling van een individu. Eiwitten worden door ons metabolisme omgezet tot moleculen of metabolieten die ook een functionele rol spelen in onze gezondheid.

Fysioom

Fysieke activiteit en vitale parameters

Met het fysioom bedoelen we het geheel van de fysieke activiteiten en de bijhorende parameters zoals sport, stappen, bloeddruk en hartslag.

Klinoom

Klinische onderzoeken

Het klinoom verwijst naar de resultaten van klinische analyses en medische procedures die een persoon ondergaat.

Fenoom

Fysieke eigenschappen

In het fenoom definiëren we de uiterlijke en fysieke kenmerken van een persoon zoals gewicht, lengte en buikomtrek.

Exposoom

Omgevingsfactoren

Het exposoom omvat het geheel van externe levensstijl en omgevingsfactoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden zoals luchtkwaliteit en drinkwater.

Farmacoom

Geneesmiddelen en supplementen

Met farmacoom bedoelen we het geheel van geneesmiddelen en supplementen dat een persoon inneemt en dat bijgevolg bepaalde parameters in het lichaam beïnvloedt.

Een unieke hoeveelheid data

Frontiers doneren maandelijks stalen. Bloed en urine worden maandelijks afgenomen, stoelgang elke 6 maanden en speeksel enkel aan het begin van de studie. Elke 2 maanden nemen we ook een retina-scan. Tijdens het hele verloop van de studie dragen de deelnemers een smartwatch om zo hun fysieke inspanning, slaappatroon en hartslag op te volgen. Bij aanvang van de studie en elke 6 maanden vullen de frontiers een lange vragenlijst in over hun voeding, leefomgeving, levensstijl, ziekte en gezondheid. Daarnaast kunnen ze tijdens de studie wekelijks korte vragenlijsten opgestuurd krijgen.

Contactpersonen voor het project

Van links naar rechts: Geert Baggerman (Labo-analyses), Nathalie Lambrechts (Participatie & Communicatie), An Van Rompay (Staalverzameling & logistiek), Gökhan Ertaylan (Data-analyse), Jan Theunis (Projectleider), Daniella Ooms (Veldwerk), Arnout Standaert (ICT & Data Infrastructuur)

In samenwerking met