Transitie naar een duurzaam gezondheidssysteem

Transitie naar een duurzaam gezondheidssysteem

VITO Health

We werken aan de transitie naar een gepersonaliseerd, preventief en duurzaam gezondheidssysteem om mensen langer actief en gezond te houden. We creëren en gebruiken nieuwe inzichten in de complexe relatie tussen omgeving, levensstijl en biologische eigenheid op individueel niveau. We ontwikkelen kennis en technologie om vroege waarschuwingssignalen van ziekten te detecteren.  We werken innovatieve oplossingen en advies uit voor preventie, samen met bedrijven, gezondheidsactoren en overheden.

Onderzoeksprogramma’s

We ontwikkelen monitoring- en analytische technologieën en algoritmen voor de ontwikkeling van biomerkers en beslissingsondersteunende systemen binnen 4 verschillende onderzoeksprogramma’s: I AM my healthTM (zie startpagina), Health diagnostics, Environment & health en Air Quality Management Systems.

Health diagnostics

Binnen het VITO-Health diagnostics programma ontwikkelen en gebruiken we nieuwe technologische oplossingen voor de preventie, diagnose en opvolging van ziekte, om risico's te detecteren en therapiebeslissingen voor de individuele patiënten te begeleiden. Wij bieden het vooruitzicht van echt gepersonaliseerde geneeskunde door de integratie van genomics en proteomics technologieën data-interpretatie en artificiële intelligentie (bv. in retinale beeldvorming) en modellering van longweefsel met behulp van de air liquid interface technologie. We identificeren, optimaliseren en analyseren biomerkers in het genoom en het proteoom en ontwikkelen technologieën voor verbeterde diagnostische testen ter ondersteuning van de farmaceutische en diagnostische industrie.

Environment & health

VITO-Health leidt al meer dan 20 jaar het onderzoek om beleidsmakers te adviseren over de gezondheidsaspecten van milieu- en levensstijlfactoren. We verbeteren de gezondheidsbeoordeling van onze veranderende omgeving via ons exposomics onderzoek. Innovatieve data-analyse van blootstelling aan complexe mengsels van omgevings- en stressfactoren (door klimaatverandering, nieuwe chemische stoffen, ruimtelijke ordening ...) leidt tot de ontwikkeling van evidence-based beslissingsondersteunende instrumenten en beleidsadviezen voor de gezondheid van burgers. We kunnen humane biomonitoring- en interventiestudies opzetten om beleidsmaatregelen die externe invloeden op de gezondheid aanpakken, te monitoren en te beoordelen.

Environment & health

VITO-Health leidt al meer dan 20 jaar het onderzoek om beleidsmakers te adviseren over de gezondheidsaspecten van milieu- en levensstijlfactoren. We verbeteren de gezondheidsbeoordeling van onze veranderende omgeving via ons exposomics onderzoek. Innovatieve data-analyse van blootstelling aan complexe mengsels van omgevings- en stressfactoren (door klimaatverandering, nieuwe chemische stoffen, ruimtelijke ordening ...) leidt tot de ontwikkeling van evidence-based beslissingsondersteunende instrumenten en beleidsadviezen voor de gezondheid van burgers. We kunnen humane biomonitoring- en interventiestudies opzetten om beleidsmaatregelen die externe invloeden op de gezondheid aanpakken, te monitoren en te beoordelen.

Air Quality Management Systems

We werken aan de maatschappelijke en economische behoefte om schone lucht door lokale en meer gepersonaliseerde meetsystemen aan te bieden in binnen- en buitenomgevingen. Door innovatieve sensortechnologie en uiterst nauwkeurige referentieapparatuur te combineren, creëren we een veel grotere en ruimtelijk gespreide dataset aan betrouwbare luchtkwaliteitsgegevens. Onze specifieke expertise ligt in de selectie van de juiste meetstrategie, intelligente gegevensverwerking en -analyse en in de beschikbaarheid van een state-of-the-art laboratoriuminfrastructuur voor sensorvalidatie, accurate analyse en methodologie-ontwikkeling. Door de luchtkwaliteit in verschillende micro-omgevingen te beoordelen en de bronnen van luchtvervuiling te kwantificeren, bieden we oplossingen aan burgers, beleidsmakers en de industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren door middel van kostenefficiënte en gerichte maatregelen.

Management team

Van links naar rechts: Rudi Torfs: (Unit manager), Liesbeth Schrooten: (Programma manager Environment & health), Gert Otten (Programma manager AQMS), Eefje Peeters (Programma manager I AM my health en Health diagnostics) en Jef Hooyberghs (Onderzoeksleider, niet op foto)

VITO logo

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Het doel is de transitie versnellen naar een duurzame wereld. We nemen het innovatierisico weg voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.