Op weg naar gepersonaliseerde preventie

Binnen het I AM my healthTM programma - richten we ons op onderzoek dat bijdraagt aan de transitie van een ziekte-georiënteerd naar een voorspellend, gepersonaliseerd en participerend gezondheidssysteem voor de preventie van niet-overdraagbare ziekten.

Wat doen we?

We maken de overgang naar een voorspellend (predictive), preventief, gepersonaliseerd (personalized) en participatief (4P) gezondheidssysteem mogelijk. Onze focus ligt op het voorkomen of uitstellen van ziekten op een gepersonaliseerde manier. Om dit te doen ontwikkelen we systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor het ontstaan van ziekten en het behoud van gezondheid. We ontwikkelen data-gedreven gepersonaliseerde en preventieve oplossingen samen met de industrie, zorgverleners, burgers en overheid, ter ondersteuning van ontwikkelingen in 4P-geneeskunde.

01

Gegevens verzamelen

We zetten een cohorte op om een unieke hoeveelheid longitudinale gegevens te verzamelen over de gezondheid van een individu door het meten van het continuüm van genotype tot fenotype, naast informatie over levensstijl en omgeving. We zijn gestart met een pilootproject met een cohorte van 30 gezonde vrijwilligers, het I AM frontier project.

01

Gegevens verzamelen

 

We zetten een cohorte op om een unieke hoeveelheid longitudinale gegevens te verzamelen over de gezondheid van een individu door het meten van het continuüm van genotype tot fenotype, naast informatie over levensstijl en omgeving. We zijn gestart met een pilootproject met een cohorte van 30 gezonde vrijwilligers, het I AM frontier project.

02

Cross-omics & data-analyse

Door de enorme hoeveelheid gezondheidsgegevens met elkaar te verbinden, zullen we nieuwe biomerkers vinden en complexe en individuele risicoprofielen ontwikkelen. Hiermee kan het risico op chronische of niet-overdraagbare ziekten later in het leven voorspeld worden. Nieuwe inzichten op basis van deze gegevens zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tests die vroege ziektedetectie en -preventie mogelijk maken. We verwerken alle gegevens in overeenstemming met de laatste Europese privacywetgeving.

02

Cross-omics & data-analyse

 

Door de enorme hoeveelheid gezondheidsgegevens met elkaar te verbinden, zullen we nieuwe biomerkers vinden en complexe en individuele risicoprofielen ontwikkelen. Hiermee kan het risico op chronische of niet-overdraagbare ziekten later in het leven voorspeld worden. Nieuwe inzichten op basis van deze gegevens zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tests die vroege ziektedetectie en -preventie mogelijk maken. We verwerken alle gegevens in overeenstemming met de laatste Europese privacywetgeving.

03

Een systeembiologie benadering

We voorzien een persoonlijke benadering, niet alleen in de manier van opvolgen en meten van ieders gezondheid, maar ook in de nodige oplossingen op maat.  In plaats van te kijken naar elke parameter op zich, houden we rekening met de volledige genetica en het fysiologische profiel van een persoon. Deze geïntegreerde systeembiologische benadering biedt een beter begrip van de onderliggende biologische processen. Wat resulteert in betere preventie en diagnostiek.

03

Een systeembiologie benadering

 

We voorzien een persoonlijke benadering, niet alleen in de manier van opvolgen en meten van ieders gezondheid, maar ook in de nodige oplossingen op maat.  In plaats van te kijken naar elke parameter op zich, houden we rekening met de volledige genetica en het fysiologische profiel van een persoon. Deze geïntegreerde systeembiologische benadering biedt een beter begrip van de onderliggende biologische processen. Wat resulteert in betere preventie en diagnostiek.

04

Empowerment van burgers

Om de deelname aan de cohorte te vergroten en burgers hun gezondheid meer in eigen handen te geven, werken we samen met gezondheidsexperts en medici om gepersonaliseerde feedback te geven. Deze feedback biedt waardevolle inzichten in de gezondheid van het individu en stelt die specifieke persoon in staat om de juiste acties te ondernemen om het ontstaan van ziekten te voorkomen of uit te stellen.

04

Empowerment van burgers

 

Om de deelname aan de cohorte te vergroten en burgers hun gezondheid meer in eigen handen te geven, werken we samen met gezondheidsexperts en medici om gepersonaliseerde feedback te geven. Deze feedback biedt waardevolle inzichten in de gezondheid van het individu en stelt die specifieke persoon in staat om de juiste acties te ondernemen om het ontstaan van ziekten te voorkomen of uit te stellen.

Behoud van een betaalbaar en toegankelijk gezondheidssysteem

Vergrijzende bevolking

Het gezondheidslandschap verandert. Verschillende maatschappelijke en technologische trends zetten het huidige gezondheidssysteem onder druk. Door een toenemende vergrijzing nemen chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en multimorbiditeit tegelijkertijd toe. WHO schat dat tegen 2050 het aantal mensen boven de 60 bijna verdubbelt en het aantal boven de 80 meer dan verdrievoudigt*! De bijbehorende verschuiving in ziektelast zal belangrijke gevolgen hebben voor een optimale organisatie van ons gezondheidssysteem. Het beleidsforum van de Europese Unie schat dat ongeveer 70-80% van de totale gezondheidszorgkosten in de EU (ongeveer 700 miljard euro) bestemd is voor chronische zorg.

Ziekten voorkomen

In België wordt naar schatting 86% van alle sterfgevallen veroorzaakt door niet-overdraagbare ziekten (zoals hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes)**. WHO voorspelt dat deze ziekten de belangrijkste bijdrage aan de ziektelast zullen vormen in 2025. De indirecte kosten, waaronder verlies van inkomen, arbeidsongeschiktheid en mantelzorg zullen een aanzienlijke extra kost voor de samenleving zijn.  VOKA Health Community schat dat door meer en betere preventie te realiseren, 80% van de hartaandoeningen, beroertes en diabetes type 2 en 40% van de kankers vermeden kunnen worden***.

Ziekten voorkomen

In België wordt naar schatting 86% van alle sterfgevallen veroorzaakt door niet-overdraagbare ziekten (zoals hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes)**. WHO voorspelt dat deze ziekten de belangrijkste bijdrage aan de ziektelast zullen vormen in 2025. De indirecte kosten, waaronder verlies van inkomen, arbeidsongeschiktheid en mantelzorg zullen een aanzienlijke extra kost voor de samenleving zijn.  VOKA Health Community schat dat door meer en betere preventie te realiseren, 80% van de hartaandoeningen, beroertes en diabetes type 2 en 40% van de kankers vermeden kunnen worden***.

De toekomst begint nu

Nieuwe technologieën en digitale diensten zoals artificiële intelligentie, verbeterde moleculaire diagnostiek, sensoren en wearables zijn in opmars. De ontwikkeling van betere '-omics' (zoals volledige genoomsequencing en nieuwe biomerkers voor ziekten) om het volledige beeld van het individuele fenotype te verkrijgen, zal een diepgaande invloed hebben op het monitoren en managen van iemands gezondheid. Tegelijkertijd zijn de kosten van analytische technologieën gedaald en zijn hun reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid toegenomen tot een niveau dat ze nu ingezet kunnen worden in een klinische omgeving. Dit allemaal biedt het potentieel om het systeem van preventie, diagnostiek en behandeling van ziekte opnieuw te overwegen.

Contactpersonen

Van links naar rechts: Eddy Goelen (Business developer), Bart Van Meerbergen (Business developer), Eefje Peeters (Programma Manager) en Jef Hooyberghs (Onderzoeksleider, niet op foto)

*WHO (February 2018) Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
**WHO (2018) Noncommunicable Diseases (NCD) Contry Profiles. Belgium. https://www.who.int/nmh/countries/bel_en.pdf?ua=1
***VOKA Health Community. Community assisted self-management: van belofte naar realisatie